KUHINJE

          Kuhinje predstavljaju najveći izazov za svakog ko se bavi  dizajnom i izradom nameštaja. Sprega između forme i funkcije kod kuhinja naročito je izražena, što zahteva visok nivo stručnosti i veliko iskustvo. Ipak, one omogućavaju veliku kreativnost pri izradi, što ih čini omiljenim i najzastupljenijim proizvodom radionice “KRONER”.
            Na početku procesa izrade vaše kuhinje potrebno je odlučiti se za stil koji ćemo pratiti.  U osnovi, kuhinje se po formi mogu deliti na one modernog ili klasičnog dizajna. To zavisi od vasih afiniteta ali i ambijenta u koji se kuhinja uklapa. Najzad, u određenoj meri, dozvoljena je i kombinacija određenih tradicionalnih i modernih elemenata, kako kod savremenih enterijera, tako i kod samih kuhinja.
          Izbor materijala zauzima značajno mesto u kreiranju kuhinja. Od njihovog  pravilnog izbora zavisi cena koštanja i sam kvalitet proizvoda. Pored toga, materijali u mnogome definišu stilske karakteristike kuhinje. Vezano za to, “KRONER” vam može pružiti korisne savete i stručnu pomoć.                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

Namestaj Kuhinja M-70

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom

Namestaj Kuhinja M-71

Kuhinje sa frontovima od univera sa aluminijumskim kantovima

Namestaj Kuhinja M-72

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom/p>

Namestaj Kuhinja M-73

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom

Namestaj Kuhinja M-74

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom

Namestaj Kuhinja M-75

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom

Namestaj Kuhinja M-76

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom

Namestaj Kuhinja M-77

Kuhinje sa frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana u kombinaciji sa staklom/p>

Namestaj Kuhinja M-1

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-2

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-3

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-4

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-5

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-6

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-7

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-8

Kuhinje od univera sa ABS-om

Namestaj Kuhinja M-9

Kuhinje sa frontovima od oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-10

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-11

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-12

Kuhinje od univera sa aluminijumskim okvirima

Namestaj Kuhinja M-13

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-14

Kuhinje sa halogenom rasvetom na staklenim plocama

Namestaj Kuhinja M-15

Kuhinje sa halogenom rasvetom na staklenim plocama

Namestaj Kuhinja M-16

Kuhinje sa halogenom rasvetom na staklenim plocama

Namestaj Kuhinja M-17

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-18

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-19

Kuhinje sa frontovima od oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-20

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-21

Kuhinje sa frontovima od oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-22

Kuhinje sa frontovima od oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-23

Kuhinje sa frontovima od oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-24

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-25

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-26

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-27

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-28

Kuhinje od univera sa ABS-om

Namestaj Kuhinja M-29

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-30

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-31

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-32

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-33

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-34

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa medijapanom

Namestaj Kuhinja M-35

Kuhinje sa dezeniranim frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-36

Kuhinje sa dezeniranim frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-37

Kuhinje sa dezeniranim frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-38

Kuhinje sa dezeniranim frontovima od lakiranog oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-39

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-40

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-41

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-42

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-43

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa medijapanom

Namestaj Kuhinja M-44

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-45

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-46

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-47

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-48

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-49

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-50

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-51

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-52

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-53

Kuhinje sa frontovima od oplemenjenog medijapana

Namestaj Kuhinja M-54

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-55

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-56

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-57

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-58

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-59

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-60

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-61

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-62

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-63

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-64

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-65

Kuhinje od furniranog medijapana u kombinaciji sa peskiranim staklom

Namestaj Kuhinja M-66

Kuhinje sa frontovima od peskiranog stakla sa aluminijumskim ramovima

Namestaj Kuhinja M-67

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-68

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom

Namestaj Kuhinja M-69

Kuhinje sa frontovima od lakiranog stakla sa aluminijumskim ramovima u kombinaciji sa univerom