****SPECIJALNA PONUDA****

Poslovanje KRONER  radionice bazira se na politici  da je izlazak u susret klijentu imperativ za uspešnu saradnju. Stoga Vam omogućavamo da odaberete željeni komad nameštaja iz naše ponude ili da kao idejno rešenje  posluži vaš izvor (časopisi, internet, fotografija…). Cena za takav komad nameštaja se ne razlikuje od cene nameštaja iz naše standardne ponude. Pozovite nas i proverite.

Poverenje kod klijenata izgradili smo na osnovu:
1) razumevanja vaših želja i potreba        
2) Iskustva i stručnosti
3) Kvaliteta materijala, opreme i usluga
4)  Pristupačnih cena
Ukažite nam poverenje i budite sigurni da ćemo ispuniti svaki od navedenih uslova.

 

MATERIJALI

       Osnovno geslo kojim se rukovodimo u našem radu jeste - kvalitet je najbolja reklama. Shodno tome, vrlo bitnu stavku predstavljaju materijali od kojih su naši proizvodi napravljeni (univer, medijapan, furnirani medijapan, radne ploče , staklo, ogledala, pleksiglas, leksan, folije, okovi, itd.).
UNIVER- najzastupljeniji material u izradi pločastog namestaja. Različiti proizvođači nude univere različitog kvaliteta. Kvalitet univera prevashodno zavisi od:
1. zastupljenosti parafina u presovanoj smeši (otpornost na vlagu)
2.otpornosti folije na habanje
3.vrste drveta  (drvo koje poseduje prirodnu smolu je lakše, otpornije na vlagu, pa je samim tim i materijal lakši i otporniji na vlagu)
4.različite gustine i tvrdoće presovanih slojeva (utiču na finoću reza)
”Kroner” ne koristi univere proizvođača koji ne ispunjavaju gore navedene standarde!

MEDIJAPAN (Mdf-medium density fiber) - materijal koji služi kao industrijska zamena za masiv i dobija se presovanjem fino mlevenih drvenih vlakana. U prodaji se mogu naći oplemenjeni medijapan (čvršće presovan sa fabrički pripremljenom površinom za lakiranje) i sirovi medijapan (manja gustina presovanja, bez oplemenjenog završnog sloja).
 “Kroner” ne koristi sirovi medijapan!
FURNIRANI MEDIJAPAN – medijapan različitih debljina, presvučen prirodnim drvetom. “Kroner” u ponudi ima kako standardni izbor furnira (orah, hrast, jasen, trešnja, bukva, javor i sl.), tako i egzotične furnire (kalvados - grčka jabuka, wenge, zebrano, tikovina, mahagoni, američki orah I sl.)
STAKLA I OGLEDALA - posebno je veliki izbor obrade ovih proizvoda (brušena, peskirana, lakirana, dimljena, zakrivljena, brušena sa motivom i sl.) kao i njihova primena u izradi nameštaja. Stakla odličnog kvaliteta su kristal stakla (dobra prozirnost, jednoličnost debljine,bez defekata površinskog sloja).
“Kroner” koristi stakla kristal kvaliteta.

OKOVI - elementi koji služe za povezivanje delova nameštaja i omogućavaju mehaniku (klizni sistemi, podizači, liftovi, izvlakači, usporivači, push-sistemi, zglobovi, šarke, ramovi, lajsne i sl.). Od njihovog kvaliteta posebno zavisi kvalitet samog nameštaja, što će Vam reći svako ko se profesionalno bavi ovim poslom. Okovi koje “Kroner” ugrađuje jesu okovi renomiranih proizvođača (Fgv, Blumm, Hafele…), koji nemaju samo brend već su i od nas samih provereni kroz dugogodišnju praksu.
Potrebno je na kraju istaći da je cena koštanja naših proizvoda apsolutno konkurentna i prilagođena postoježim  tržišnim uslovima. Korišćenjem kvalitetnih materijala ne obezbeđujemo samo bolji finalni proizvod, već značajno smanjujemo dužinu izrade i montaže a time i troškove. Sa druge strane, ako se uzme u obzir da od preporuke ne postoji bolja reklama,  razumljivo je zašto nam svaki komad nameštaja izveden na terenu dovodi nove klijente.  “Kroner” je našao svoj interes u kvalitetu u šta ćete se i sami uveriti.